Matki pszczele 2023

20160416_140839

Do naszej pasieki sprowadzane są tylko pszczoły ze źródeł w których jednym z głównych punktów selekcji jest odporność i zdrowotność rodzin. Zwracamy na to szczególną uwagę zamawiając matki reprodukcyjne do naszej pasieki.

 Dostępne linie:

  1. Krainka-Celle,
  2. Krainka - AGT (Kirchhain),
  3. Sklenar H47,
  4. Elgon,
  5. Buckfast 

Cena matek na sezon 2023:

-Nieunasiennione 30 zł

-Czerwiące 100 zł

 

Krótka charakterystyka oferowanych linii pszczół:

1. Buckfast - Pszczoły rozwijają się dynamicznie na wiosnę. Tworzą silne i bardzo silne rodziny. Dochodzą do maksymalnej siły już na początku maja. Miód składają nad gniazdem. Matki czerwią w ciągu całego sezonu intensywnie pozwalając wykorzystywać większość pożytków poczynając od bardzo wczesnych tj. mniszek i rzepak, kończąc na późnych tj. wrzos i nawłoć. Bardzo dobrze wykorzystują również pożytek spadziowy. Przynoszą duże ilości pyłku kwiatowego. Podczas przeglądów pszczoły są spokojne, trzymają się plastra pozwalając na szybką pracę. Pszczoły umiejętnie prowadzone nie roją się. Jednak do tego celu wymagają dość obszernego gniazda. Bardzo łatwo można je wyprowadzić z nastroju rojowego. Zwykle wystarczy poszerzenie gniazda, lub zrobienie większego "przeciągu" otwierając np. dennicę siatkową. Ze względu na miodność, łagodność oraz tworzenie silnych rodzin wykorzystujących każdy nadarzający się pożytek matki polecane zarówno dla hobbystów jak i pszczelarzy zawodowych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Elgon - Podstawową zaletą pszczół Elgon jest duża higieniczność tej linii. Dzięki temu pszczoły są dużo bardziej odporne na choroby wirusowe i bakteryjne w pasiece. Polecane są na tereny "niebezpieczne", na których istnieje podwyższone ryzyko zapadalności pszczół na wszelkie choroby czerwiu. Pszczoły rozwijają się dynamicznie na wiosnę. Tworzą średnio-silne i silne rodziny. Podobnie jak pszczoła Buckfast dochodzą do maksymalnej siły już na początku maja. Miód składają nad gniazdem. Matki czerwią w ciągu całego sezonu intensywnie pozwalając wykorzystywać większość pożytków poczynając od bardzo wczesnych tj. mniszek i rzepak, kończąc na późnych tj. wrzos i nawłoć. Bardzo dobrze wykorzystują również pożytek spadziowy często na tym pożytku prześcigają Buckfasta i nie jedną Krainkę. Przynoszą duże ilości pyłku kwiatowego. Podczas przeglądów pszczoły są spokojne. Zdarzają się rodziny w których pszczoły podczas przeglądu "zastygają" na plastrach. Cecha spływania z ramek charakterystyczna dla Elgona została wyeliminowana praktycznie całkowicie. Podobnie jak pszczoły Buckfast niechętnie się roją. Jeśli już wpadną w nastrój rojowy, bardzo łatwo jest go zwalczyć. Polecane zarówno amatorom jak i zawodowcom. Pszczoła charakteryzuje się większą odpornością na porażenie warrozą, jednak w naszych warunkach klimatycznych, nie poradzi sobie bez odpowiedniego leczenia.

20160416_134909


3. Krainka z instytutu CELLE -Są to pszczoły łagodne, dobrze trzymają się plastrów. Ciemno ubarwione. Charakteryzują się bardzo dynamicznym rozwojem wiosennym. Pełnię sił uzyskują w okresie kwitnięcia rzepaku. Tworzą średnio silne rodziny. Wykorzystują w dobrym stopniu pojawiające się pożytki. Bardzo dobrze sprawdzają się na pożytkach spadziowych. Pszczoły tej rasy są mało rojliwe. Dodatkowo w selekcji istotnym czynnikiem branym pod uwagę było zachowanie higienicze tych owadów. W naszych warunkach klimatycznych zimują bardzo dobrze. Pszczoły te mają bardzo dobrą orientację w terenie, nie występuje zjawisko błądzenia. Posiadają niską skłonność do rabunków, co aktualnie w dobie ciągle docierających informacji odnośnie nasilenia się chorób dziesiątkujących rodziny pszczele stwarza mniejsze ryzyko "przywleczenia" choroby z zapowietrzonych pasiek.


4. Krainka AGT - materiał hodowlany pochodzi z Niemiec. Są to pszczoły selekcjonowane pod kątem odporności na warrozę.  Pełnię sił uzyskują w okresie kwitnienia rzepaku, akcji. Tworzą średniej wielkości rodziny. Ze względu na to że największa faza rozwoju przypada na okres w którym inne pszczoły już wchodzą w nastrój rojowy zwykle u tych pszczół jest spokojnie. Pszczoły bardzo dobre na pożytki czerwcowe i lipcowe. Bardzo dobrze spisują się na spadzi oraz lipie. Są to pszczoły oszczędne, nadające się na słabe pożytki lub do pasiek stacjonarnych. Pszczoły posiadają niską skłonność do rabunków. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Sklenar H/47 - Linia ta została zadedykowana córce Sklenara - Hannerl. Symbole tej linii oznaczają H - Hannerl, 47 - numer pnia. Charakteryzowana jako niezniszczalna, bardzo twarda pszczoła o silnych skłonnościach do czyszczenia ula. Tworzy średnio silne rodziny o większym temperamencie niż 47/G/10. Pszczoły cechują się dobrą wydajnością i brakiem skłonności do rójki. Późną jesienią osiągają silne roje. Określane jako "skowronki" z powodu wczesnego rozpoczynania pracy.

 


20150606_102237System hodowli

Matki hodowane są w systemie Jentera. Dzięki temu jestem w stanie określić bardzo dokładnie wiek larwy pszczelej. Do rodzi wychowujących z matką pszczelą poddawanych jest maksymalnie 20-25 mateczników hodowlanych. Taka liczba poddanych mateczników do specjalnie przygotowanych rodzin wychowujących gwarantuje odpowiednią jakość otrzymanych matek pszczelich. Nie skupiam się na ilości, ale jakości matek, dlatego też dostępna ilość jest ograniczona. Osoba, która zakupi matki z mojej hodowli zostanie poinformowana najpóźniej tydzień przed wysyłką zamówienia. Zwykle bywa to tak, że już wcześniej ustalam termin wysyłki zgodnie z kolejnością zamówień.

 

Przy zamówieniu poprzez email proszę o przesłanie:

1) imienia oraz nazwiska

2) adresu wysyłki

3) telefonu kontaktowego

4) ilości zamówionych matek pszczelich

Zastrzegam sobie prawo, że ze względu na pogodę lub inne nieprzewidziane okoliczności zamówienie może nie zostać zrealizowane.