Pracownia

20160911_182556Aby praca w pasiece przebiegała sprawnie i zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami sanitarnymi wymagane jest odpowiednie zaplecze. W miejscu tym pozyskuje się produkty pszczele, magazynuje miód oraz cały sprzęt wykorzystywany w sezonie do pracy z pszczołami. Moja pasieka posiada zarejestrowaną i kontrolowaną przez Weterynarię pracownię pasieczną. Na dzień dzisiejszy składa się ona z dwóch pomieszczeń. 20160911_182547Pierwsze z nich służy do pozyskiwania miodu.

Najważniejsze elementy wyposażenia to:

  • miodarka za pomocą której odwirowuje się miód z ramek pszczelich,
  • stół do odsklepiania, na którym plastry z miodem przygotowywane są do wirowania,
  • odstojniki, czyli duże beczki z dolnym kranikiem, w których miód musi odstać kilka dni, aby zebrać z niego przed rozlaniem do słoików małe drobinki wosku, które mogą w nim pozostać pomimo filtrowania miodu przez sita.20160911_182732

Drugie pomieszczenie to typowy magazyn, w którym znajduje się zgromadzony miód.

Cała pracownia powstała na bazie prawie 100 letniego domu. W budynku tym znajduje się jeszcze dwa pomieszczenie służące do magazynowania ramek, korpusów i całego sprzętu, który w sezonie jest wykorzystywany do pracy w pasiece.

20160911_182638